Alle skal have reelle muligheder for at bo, hvor de vil

VALGPROGRAM

Alle skal have reelle muligheder for at bo, hvor de vil

Muligheden for at få en god skoleuddannelse og et godt job, når man er færdig, er afgørende for, at den enkelte kan bo og leve, som han eller hun vil – uanset om det er i by eller bygd. For os handler det om at sikre og udvikle de rammer, der sætter den enkelte i stand til at tage ansvar for sit eget liv til fællesskabets bedste.

Uanset om man bor i en bygd eller en by er det vigtigt, at man har mulighed for at få et arbejde og at ens børn kan få ordentlig undervisning i en god skole. Det skal derfor ikke være antallet af indbyggere, der afgør, hvor det offentlige skal investere i eksempelvis boliger eller offentlige institutioner. Vi skal i stedet for sikre, at vi investerer offentlige midler de steder, hvor der er det største potentiale for vækst.

Vi skal omfavne urbaniseringen i stedet for at bekæmpe den. Der er alt for megen fokus på byer kontra bygder og Nuuk kontra kysten. Vi vil have fokus tilbage på, hvordan vi bedst kan udvikle hele landet. Det handler med andre ord ikke om at kæmpe mod hinanden, men i stedet om at samarbejde om at gøre hinanden stærke.

Det er i den forbindelse helt essentielt, at vi sikrer, at de offentlige lejeboliger er af en kvalitet, der gør dem attraktive at bo i. Renoveringsefterslæbet er enormt, og en del boliger er direkte uegnede til beboelse.

Det vil vi gøre
– Sikre at ingen bliver fastholdt på et bosted mod deres vilje. Dette skal ske ved, at alle der ønsker at flytte på grund af bedre jobmuligheder kan få offentlig støtte hertil.
– Udarbejde en helhedsplan for, hvordan vi kan få renoveret vores nedslidte offentlige lejeboliger, kombineret med en lokal beskæftigelsesplan, så vi får flere personer fra ungemålgruppen i beskæftigelse som håndværkerlærlinge.