Den offentlige sektor skal på slankekur

VALGPROGRAM

Den offentlige sektor skal på slankekur

Antallet af bureaukrater i den offentlige administration er over en lang årrække blevet ved med at stige. Det ønsker Demokraatit at få stoppet. Antallet af ”de kolde hænder” skal de næste år falde med minimum en procent hvert år. Det er en langsom tilpasning, som giver plads til at få indført IT og andre former for effektivisering.

Ved den seneste finanslov fik Demokraatit indføjet et ønske om, at den offentlige Selvstyre-administration skal reduceres med 25 millioner kroner over fire år. Vi må erkende, at vi er alt for mange administratorer til 55.000 indbyggere, og det betyder at den offentlige sektor tager for stor en del af arbejdskraften, så der bliver for lidt til den private sektor. En stemme på Demokraatit er en stemme på at få effektiviseringer i den offentlige sektor til at ske. Det er ikke nok at tale om problemet – vi er nødt til at sætte ind med konkret handling.

Dernæst skal vi have en administrationsreform med særligt henblik på at få slanket og effektiviseret hele den offentlige sektor. Dette skal blandt andet ske ved hjælp af ny teknologi. Det er dog vigtigt, at dette forløber respektfuldt og gennemtænkt. Den offentlige service af borgerne må ikke blive ringere end i dag.

Det vil vi gøre
– Nedsætte en arbejdsgruppe med deltagelse af Selvstyret, kommunerne, talsmændsorganisationerne, arbejdsgiverorganisationerne og fagforeningerne med henblik på en kvalitetsreform, der skal komme med forslag til, hvordan vi kan få mere offentlig service for de samme penge.
– Skære minimum 1 procent om året i den offentlige administration (de kolde hænder)
– Tage de nødvendige skridt til en egentlig reformering af hele den offentlige sektor.
– Bane vejen for indførsel af flere selvbetjeningsløsninger via IT/telefoni/Internet/APP’s som også vil give frihed og ansvar til det enkelte menneske.