Erhverslivet

VALGPROGRAM

Erhverslivet

STÆRKERE PRIVATSEKTOR  

Et stærkt erhvervsliv gør hele landet rigere, og er dermed en meget vigtig forudsætning for fortsat udvikling.  De private virksomheder skal have mere frihed til at fokusere på deres forretningsområder, og de skal have nogle sikre vilkår at drive deres forretning på, så de via konstant udvikling og innovation kan skabe flere arbejdspladser, mere vækst og dermed mere velstand. Her anser Demokraatit det for ekstremt vigtigt, at vi som samfund lægger ressourcer og kræfter i at understøtte iværksætteri.

Vi vil derfor have mere fokus på iværksætteri og på hvordan vi kan få flere mennesker til at tro på egne evner og til at tilegne sig det fornødne mod til at gøre gode idéer til virkelighed.

En samarbejdsaftale skal sikre at såvel nye som eksisterende virksomheder og dermed flere arbejdspladser samt kompetenceudvikling og efteruddannelse af Kommuneqarfik Sermersooq´s samlede arbejdsstyrke, så vi på denne måde sikrer kvalificerede medarbejdere til virksomhederne og erhvervslivet.

Det er en vigtig målsætning for Demokraatit, at Kommuneqarfik Sermersooq fortsætter sin flotte fremgang, når det handler om erhvervsklima. Aftalen skal sikre og intensiverer det gode arbejde med at sikre praktikpladser til alle unge samt sikre udbredelsen af kombinationsaftaler på elevområdet. Derudover mener vi, at uddannelse er vigtigt i forhold til at sikre de rette kompetencer i fremtiden og vil arbejde sammen om tiltrækning af uddannelser indenfor prioriterede brancher, herunder oprettelse af studiejobs.

Demokraatit vil foreslå, at der etableres et råd for beskæftigelse, uddannelse og udvikling. SIK, erhvervslivet og repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner bliver centrale i det nye Råd. Det er også afgørende at man her tænker at ledigheden nedbringes yderligere, så flere ledige kommer i arbejde og bliver uafhængig af offentlige ydelser.