Familiecoaches skal skabe stærkere familier

VALGPROGRAM

Familiecoaches skal skabe stærkere familier

Vi ønsker at styrke alle familier. Alle familier har hver deres udfordringer, og vi vil forhindre og forebygge at eventuelle udfordringer bliver så store, at det ender med at forældrene går hver til sit og efterlader børnene med større sociale udfordringer.

Vi anerkender, at nogle forældre og børn kan have det bedre af at leve hver for sig, men vi skal sikre os at alle har haft handlemuligheder for at have et velfungerende familieliv således, at vore børn vokser op med en velbalanceret syn på hvordan udfordringer løses.

Familien er nemlig det vigtigste, stærkeste og tætteste fællesskab vi har. Det er i den nære familie, vi skal finde styrke, når livet bliver svært. Det er i familien vi skal hente kærlighed, støtte og omsorg i hverdagen. Og det er i familien, at vores børn skal lære at vise omsorg og tage ansvar for sig selv og andre. Familien er sagt med andre ord særdeles vigtig med hensyn til at skabe de stærke individer, som vort land skal bygge sin fremtid på.

Derfor er det essentielt, at vi værner om familien som institution og som vores trygge base. Dette uanset om man er en kernefamilie, en sammenbragt familie, en regnbuefamilie eller en helt fjerde form for familie.

Vi forestiller os, at vi skal have skabt et landsdækkende korps af familiecoaches, der skal tage fat i hele familien før det går galt. Og som alle borgere skal kunne henvende sig til med henblik på at få forebyggende besøg, hvor man kan få rådgivning og værktøjer til, hvordan man kan løse de udfordringer, man er havnet i.

Tanken er bestemt ikke, at familiecoaches skal være i form af rejsehold. Tanken er tværtimod, at familiecoaches skal bo og arbejde i alle byer og bygder. De skal naturligvis have en uddannelse og opfølgende kurser, men de skal leve og bo i deres hjemby eller hjembygd. Lad os tage Kullorsuaq som eksempel. Det må aldrig være sådan, at en familiecoach her kommer fra eksempelvis Sisimiut og aldrig før har sat sine ben i Kullorsuaq. Nej, familiecoachen skal have tilknytning til den by eller bygd, hvor vedkommende skal arbejde.

Familiecoaches skal være synlige lokalt, så det bliver trygt og sikkert at henvende sig til dem. En familiecoach skal altså være let tilgængelig for familierne og hovedformålet skal være at rådgive og coache familierne gennem deres udfordringer, så vi kan bygge vores samfund på stærke familier og et stærkt sammenhold. Dette med henblik på, at familien får løst deres udfordringer og bliver sammen til glæde for såvel familien som samfundet.

Coachingen skal foregå i familiernes eget hjem.

Det vil vi gøre
– Oprette et landsdækkende korps af familiecoaches.

– Evaluere og synliggøre familiecentrenes funktioner de respektive steder for herigennem at afdække behovet for familiecoaches lokalt således, at behovet herfor bliver konkretiseret. Det er vigtigt at få udarbejdet er ordentlig afdækning af de eksisterende tilbud, så det landsdækkende korps af familiecoaches kan blive så effektivt som muligt. Herunder skal det afdækkes, hvad der rent fagligt skal være forbundet med at være familiecoach.

– Sikre en fyldestgørende implementering af folkesundhedsprogrammet INUUNERITTA III