Flere penge til de svageste alderspensionister

VALGPROGRAM

Flere penge til de svageste alderspensionister

Demokraatit har været med til at sikre bedre muligheder for både de nuværende ældre og for fremtidens ældre. Vi har nemlig sikret, at det nu er muligt for alderspensionister at tjene flere penge uden at blive trukket i alderspensionen. Dette tiltag er selvsagt kun til gavn for de alderspensionister, der har helbred og mentalt overskud til at påtage sig et arbejde.

Næste skridt er sikre bedre vilkår for de alderspensionister, der ikke kan arbejde mere, og som derfor ikke selv kan bidrage til egen økonomi gennem et arbejde. Her er det vigtigt, at vi tænker os godt om. Hvis vi blot hæver alderspensionens grundbeløb, så vil det ikke automatisk betyde, at vi rammer rigtigt.

For det første vil en del alderspensionister i stedet få mindre i boligsikring og i andre tillægsydelser, og for det andet vil ”rige” pensionister med private pensionsopsparinger få flere penge, selvom de sådan set klarer sig ganske godt. Demokraatit vil have en model, hvor vi sikrer, at det reelt er de svageste alderspensionister, der får flere penge hver måned.

Derudover er det vigtigt, at vi også sikrer, at de ældre helt generelt får en højere livskvalitet, så de får lyst til at nyde deres otium her i landet. Vi ser alt for ofte, at familier bliver splittet, fordi de ældre flytter til Danmark.

En af årsagerne her til er muligheden for at få hjælp i sundhedsvæsenet. Desværre oplever for mange, at der hverken er tid eller mulighed for at blive tilset og plejet i det omfang de har brug for. Netop derfor er det ekstremt vigtigt, at vi retter fokus mod forebyggelse af livsstilssygdomme og at Sundhedsvæsenet generelt får et løft sådan som vi har beskrevet det andetsteds i dette valgprogram.

Men det er ikke kun på grund af problemer i sundhedsvæsenet, at de ældre flytter ud af landet. Der er også andre årsager. Vi vil derfor arbejde for, at der kommer flere attraktive tilbud til de ældre i foreningslivet. Vi vil ikke detailstyre, men gode idéer kunne være fælles motion, madklubber, spilleklubber med videre.

Det vil vi gøre
– Forbedre de økonomiske forhold for de svage alderspensionister
– Sikre kvalificerede og interessante tilbud til aktiviteter for alderspensionister, så de får lyst til at nyde alderdommen i deres hjemland.
– Sikre at kommende boligbyggerier skal tilpasses således, at der etableres flere ældrevenlige boliger, som gør de ældre i stand til at blive boende i eget hjem.
– Sikre bedre muligheder for hjemmehjælp og bedre muligheder for kvalitetspleje i eget hjem med henblik på, at flere ser det som attraktivt at blive boende her i landet.