Grøn omstilling er vigtig og nødvendig

VALGPROGRAM

Grøn omstilling er vigtig og nødvendig

Vi bor i et land, hvor de menneskeskabte klimaforandringer er tydelige, og hvor de påvirker den måde vi lever på. Derfor har vi en naturlig interesse i at leve så grønt og klimavenligt som muligt.

Det nytter ikke noget, at vi læner os tilbage og tror, at det går over af sig selv. Vi er nødt til at tage udfordringerne dybt seriøst, og vi er nødt til at handle. Det gælder både os som beslutningstagere, og det gælder hver enkelt virksomhed og hver enkelt borger. Demokraatit tror på, at det er muligt at vende udviklingen. Men det kræver, at vi er indstillet på at yde en fælles indsats.

Vi kan være stolte over, at vi allerede i dag producerer en stor del af vores energi via vandkraft, og vi giver tilskud til at borgere kan installere klimavenlige anlæg som eksempelvis solceller. Men der skal mere til. Vi skal producere endnu mere energi fra bæredygtige kilder som eksempelvis vand og vind. Hele verden tænker i grøn omstilling, og det skal vi blive endnu bedre til også at gøre herhjemme, selvom vi allerede er godt i gang.

Alligevel har vi endnu ikke formået at skabe en sammenhængende og ensrettet politik, der fokuserer benhårdt på klimaforbedringer og grøn omstilling.

Det vil vi gøre
– Undersøge mulighederne for at producere endnu mere energi gennem vedvarende energikilder som vand, vind og sol.
– Et forslag fra Demokraatit betyder, at der er nedsat en ekspertgruppe, der skal komme med forslag til, hvad vi fra politisk hold kan gøre for at fremme en grøn og klimavenlig omstilling. Vi vil sikre, at denne ekspertgruppe fortsætter sit arbejde efter valget.
– Gradvist reducere import af plastik
– Øge virksomhedernes og befolkningens viden om genbrug.