Nytænkning på det sociale område skal skabe en stærkere befolkning

VALGPROGRAM

Nytænkning på det sociale område skal skabe en stærkere befolkning

Det er desværre stadig sådan, at der er store sociale problemer i vort land. Alt for mange børn bliver omsorgssvigtet, alt for mange mennesker har det dårligt med sig selv og alt for mange begår selvmord. Vi er nødt til at turde erkende disse kendsgerninger og vi er nødt til at turde handle herpå.

Først og fremmest skal vi sikre, at alle ved, at det er helt i orden at bede om hjælp. Superhelte findes kun i fiktionens verden – alle vi andre har brug for hjælp en gang imellem. Og her er det vigtigt at vi tør række ud og bede om hjælpen. Det kan være hos familie og venner, men det altså også være hos myndighederne.

Vi skal også blive bedre til at hjælpe de allermest sårbare nemlig børnene. Alt for mange ser gennem fingrene med omsorgssvigt på grund af en misforstået loyalitet over for et familiemedlem eller en god ven. Her skal vi huske på, at vores fokus altid bør være på, at sikre at ethvert barn har et godt børneliv. Vi har alle en pligt til at indberette forældre, der ikke varetager deres pligt som forældre godt nok. Dette gælder i endnu højere grad for fagpersoner som lærere og pædagoger. Hvis disse har den mindste mistanke om omsorgssvigt, så skal de handle med det samme. Alt andet vil være en alvorlig tjenesteforseelse.

Omsorgssvigt af børn er noget vi har valgt at bekæmpe i samarbejde med den danske stat. Vi har i den forbindelse forpligtet os til at sikre, at de nødvendige ressourcer til at bryde med omsorgssvigt er til stede. Dette gælder også system-omsorgssvigt. Her har vi som politikere et vigtigt ansvar, nemlig at sikre politisk omsorg for området ved at sikre ressourcepersoner på området. INGEN børn skal omsorgssvigtes af systemet.

Vi mener, at hele det sociale område har brug for en genstart. Fokus er i dag på, hvad det sociale system kan gøre for den enkelte og hvordan det sociale system kan slukke eller bekæmpe de opståede brande. Demokraatit ønsker at vende denne tankegang på hovedet og skabe rammerne for et nyt og bedre system, hvor borgerne ser det sociale system som en absolut nødløsning og selv tager ansvar for at skabe et godt liv for sig selv og sin familie. Ved at forebygge omsorgssvigt, ved at satse på uddannelse og ved at give befolkningen et bedre incitament til at arbejde, så kan vi sammen skabe en udvikling, hvor afhængigheden af de offentlige kasser bliver minimeret, og hvor vi som stærke enkeltindivider kan skabe et bedre samfund for alle. En sådan tankegang vil også automatisk betyde, at vi får flere midler til at hjælpe de mennesker, der uforskyldt har store udfordringer.

Det vil vi gøre
– Sikre at omsorgssvigtede børn bliver opdaget og hjulpet. Ressourcepersoner på skolerne og pædagoger i daginstitutionerne skal have bedre værktøjer til at kunne handle, når de identificerer et omsorgssvigtet barn.
– Oprette at landsdækkende korps af familiecoaches.
– Arbejde videre med at konkretisere og udrulle strategien til forebyggelse af selvmord.
– Sikre en større forskel på at være i arbejde og på sociale ydelser. Det skal altid kunne betale sig at arbejde.
– Sikre et styrket samarbejdet mellem sundhedsvæsenet og kommunerne. Det psykiatriske og pædiatriske område skal have et løft, så vi kan sikre en kontinuitet i arbejdet med at holde ”hånd i hanke” med alle børn, som visiteres til et pleje- og behandlingsforløb.