Ordentlighed og respekt for hinanden skal være kerneværdier

VALGPROGRAM

Ordentlighed og respekt for hinanden skal være kerneværdier

#metoo har sat gang i en enorm og vigtig værdidebat. Krænkende adfærd kan på ingen måder tolereres, og det er vigtigt, at vi alle tør tage fat på og deltage i denne vigtige debat. Jo flere historier, der kommer frem, jo bedre vil vi blive i stand til at have den rette adfærd over for hinanden.

Det er uværdigt og æreløst, at der stadig er mænd, der krænker kvinder gennem fysisk, psykisk eller seksuel vold. Disse mænd skal straffes langt hårdere end de bliver i dag. Dette skal både være i form af økonomiske erstatninger og frihedsberøvelse.

Det samme gør sig gældende over for de mennesker, der krænker eller omsorgssvigter børn. Disse mennesker skal straffes hårdt og kontant, og fortjener ingen ret til nogensinde at have noget med børn at gøre igen.

Krænkelser og nedgørelser foregår i dag ikke kun i den fysiske verden, men er i høj grad rykket online, hvor sociale medier bruges til at optræde nedgørende og respektløst over for andre mennesker. Vi er nødt til at kigge hinanden i øjnene og blive enige om, at denne adfærd er gået for vidt. Vi er nødt til at behandle hinanden ordentligt og med respekt uanset om vi står over for hinanden eller om vi sidder foran en skærm.

Vi ser desværre også, at mange krænkelser og overgreb – eksempelvis deling af nøgenbilleder uden samtykke – foregår i stor stil via grupper på sociale medier. Dette skal ligeledes bekæmpes, og gerningsmændene skal i højere grad straffes og gøres erstatningspligtige over for deres ofre.

Det vil vi gøre
– Udarbejde og igangsætte en oplysningskampagne på de sociale medier, hvor der bliver sat fokus på, hvordan man opfører sig og taler til hinanden på disse medier.
– Sikre at især kvinder får bedre muligheder for at stå frem med ubehagelige og krænkende oplevelser, at krænkerne bliver stillet til ansvar og at mulighederne for at få økonomisk erstatning bliver forbedret.
– Afskaffe forældelsesparagraffen i sager om seksuelle krænkelser, da der kan gå mange år før man har modet og lysten til at stå frem og for at sikre, at ingen krænkere kan slippe for at blive stillet til ansvar.
– Arbejde for hårdere straffe til seksuelle krænkere især når der er er tale om krænkelser af børn.
– Evaluere indsatsen på menneskerettighedsarbejdet med fokus på ordentlighed og respekt.
– Revurdere loven om ligestilling og bane vejen for en antidiskriminationslov.