Boligpolitik og infrastruktur

VALGPROGRAM

Boligpolitik og infrastruktur

BOLIGPOLITIK

Der er byggeboom og store vækstplaner for Nuuk. Og vi skal omfavne urbaniseringen i stedet for at bekæmpe den. Der er alt for megen fokus på byer kontra bygder og Nuuk kontra kysten. Fokus bør være hvordan vi bedst kan udvikle hele landet og selvfølgelig også boligmassen og byggeriet i Kommuneqarfik Sermersooq. Det handler med andre ord ikke om at kæmpe mod hinanden, men i stedet om at samarbejde om at gøre hinanden stærke.

Hos Demokraatit tror på, at der er ligger en gevinst i at hente ved at få gennemgået kommunens ejendomsportefølje, hvortil der afsættes midler af til udarbejdelse af en samlet analyse af kommunens ejendomme og lejemål.

Om man bor i en bygd eller en by er det vigtigt, at man har mulighed for at få et arbejde og at ens børn kan få ordentlig undervisning i en god skole. Igennem vores tanke om den personlige frihed, skal vi også sikre os, at ingen bliver fastholdt på et bosted mod deres vilje. Dette skal ske ved, at alle der ønsker at flytte på grund af bedre jobmuligheder kan få offentlig støtte hertil. Ikke at de flyttes ud ved tvang.

Det skal derfor ikke være antallet af indbyggere, der afgør, hvor det offentlige skal investere i eksempelvis boliger eller offentlige institutioner. Vi skal i stedet for sikre, at vi investerer offentlige midler de steder, hvor der er det største potentiale for vækst.

Det er fristende at lade investorer og andre bygge boligkompleks og lejligheder frem for at anlægge rekreative områder og små oaser med adgang til fysisk aktivitet. Med udgangspunkt i at vi også understøtter Grønlands Idrætsforbunds vision om at være verdens mest fysisk aktive land, kan vi blandt ved at sikre flere flere grønne åndehuller i det pulserende byliv, også være med til at understøtte denne vision. Naturen er et godt sted at begynde, også selvom vi taler i centrum af byen og i forbindelse med nybyggeri.

Vi vil således anbefale, at der udarbejdes en vedligeholdelsesplan for vejrabatter, grøftekanter og andre grønne områder med fokus på biodiversitet. Demokraatit ønsker at forskønnelse skal igangsættes. I forbindelse med den omfattende forskønnelse af byer og bygder i Kommuneqarfik Sermersooq sigter Demokraatit mod at indtænke muligheden for at skabe at skabe moderne rammer for formidling af kommunens historie.  Etablering af et råd bestående af historiker, lokale mv. skal sikre realisering.

TRAFIK OG VEJNET


Tilflytningen til Nuuk er stor, og vi ser hverdag biler der pendler mellem byens i alt 3 bydele og deraf følgende udfordringer med kødannelse – vælg andre transportformer frem for at tilbringe al for lang tid med at sidde i kø i myldretidstrafikken. I vores ambitioner må vi stræbe efter, at Kommuneqarfik Sermersooq har flere fantastisk sted for cyklister. Men det er kun noget vi kan nå ved at inddrage borgerne i løsningsforslag og dermed tage hul på en ikke bare ambitiøs, men også realistisk strategiplan.

 

Demokraatit ønsker at forbedre den offentlige transport for unge og ældre. Der kan fx etableres en ekstra busafgang mellem skolerne, fritidsordning, således at der hver morgen vil være bedre forbindelser for elever, der skal møde ind på uddannelsen. Der sigtes også mod, at iværksættes en ruteoptimering af den kollektive trafik.

Bedre skiltning skal fremover mindske antallet af ulovlig parkering rundt omkring i byen, ligesom kampagner skal sikre, at reglerne overholdes. Demokraatit er enige om at prioritere den fortsatte etablering af cykelstier i Nuuk. Cykelstierne er et afgørende element i at sikre grøn og klimavenlig fremkommelighed, ligesom cykelstierne er med til at binde by bedre sammen.

Der vil og skal investeres i infrastruktur over de kommende år, så Kommuneqarfik Sermersooq beholder sin førerposition på transport og logistikområdet. Herunder skal arbejdes intensivt med at styrke den grønne omstilling i Kommuneqarfik Sermersooq´s erhvervsliv. Det betyder et øget fokus på kommunens energiklynge, hvor der kan skabes flere grønne arbejdspladser.